Teamcoaching en supervisie

Teamcoaching

Ervaringsgerichte begeleiding van teams in de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en werkbare communicatievaardigheden,autonomie en verantwoordelijkheid, creativiteit en samenwerking. In een aanloopfase verken en expliciteer ik samen met de leiding en met het team de werkthema’s en de doelstellingen van de teamcoaching. Op die basis wordt een gezamenlijk werkplan gemaakt en formuleer ik een werkvoorstel.

Supervisie van teams

Ervaringsgerichte begeleiding van teams bij de reflectie op het eigen professioneel functioneren, vooral in leidinggevende of begeleidende functies. Supervisie is als je bril oppoetsen. Het geeft je een beter zicht op jezelf en je werkveld. Je krijgt een scherper inzicht in wat goed gaat en ook in wat beter kan werken. Het helpt je blinde vlekken te zien. In groepsupervisie leer je ook van mekaar, je ervaart elkaars support en dat levert je zuurstof en energie die je meeneemt in je werk.

Supervisie kan ingericht worden voor teams binnen eenzelfde bedrijf en ook voor teams die samengesteld zijn vanuit verschillende bedrijven.

Voor meer informatie over teamcoaching of supervisie, kun je vrijblijvend contact opnemen.