Workshops op maat

Workshops op maat van je organisatie

Focussen, een ware ervaring
Kennismaking met focussen, als bron van creativiteit en als basis voor meer autonomie en energie in het functioneren van mensen. Focussen is ook een tool voor meer verbinding en voor een betere samenwerking  binnen teams in uw organisatie.

Luisteren met effect (minimum 1 dag)
Echt beluisterd worden helpt mensen om beter te weten wat ze zelf voelen, willen en denken. Het brengt hen inzicht, aanvaarding, troost, opluchting, nieuwe energie, eigen oplossingen en actie. Het maakt hen krachtiger en daadkrachtiger. Zich beluisterd weten haalt het beste in mensen naar boven.

Moeilijke gesprekken voeren (minimum 2 dagen)
Slecht nieuws, opmerkingen, irritaties, kwaadheid, kritiek en zelfs waardering, zijn vaak thema’s die mensen liever uit de weg gaan. Je moet ze echter vaak noodgedwongen ter sprake brengen om zowel jezelf en de ander, als de relatie, de groep of de organisatie gezond en in ontwikkeling te houden.
Thema’s die aan bod komen: vertragen, stilstaan, de kern van je boodschap, invullingen en vooroordelen, oog en oor voor de overkant, assertiviteit, lichamelijk aanvoelen als gids, succesvol verwoorden, brug tussen spreken en luisteren.

Persoonsgericht leiderschap (minimum 3 dagen)
Mensen zijn het goud van een organisatie. De mate waarin zij zich gewaardeerd voelen in hun mogelijkheden en gehoord in hun noden, zal mee het succes van de organisatie bepalen. Persoonsgericht leiderschap gaat over tijd nemen en echt luisteren naar de menselijke kant van de feiten. Het betekent ook dat je als leidinggevende gelijktijdig stevig kan blijven staan voor de doelstellingen en de grenzen van de organisatie en van jezelf. Dit delicaat evenwicht levert medewerkers op die bereid zijn om heb beste van zichzelf in te zetten voor de organisatie.

De doelstelling
van deze workshop is de ontwikkeling van die specifieke persoonlijke kwaliteiten van leidinggevenden, die bijdragen tot mensgericht leiderschap: echt luisteren, vertrouwen, authentiek en transparant zijn, assertief je eigen boodschappen communiceren.

Water voor waterdragers
Als leidinggevende besteed je een groot deel van je tijd, energie en aandacht aan het realiseren van het welbevinden van je medewerkers en van je organisatie. Maar hoe zit  het met jou? Aandacht, ruimte en tijd voor wat je zelf als mens nodig hebt om gevoed te worden in je leiderschap schiet er wellicht vaak bij in.
Doelstelling van deze workshop is even vertragen en tijd nemen om stil te staan bij jezelf als mens en bij wat in jou aandacht nodig heeft om vooruit te gaan. Je maakt kennis met focussen en leert hiermee om niet enkel met je hoofd te reflecteren, maar met je hele zelf.