Focusing

Focusing verdiept alles wat je doet

Focussen gaat over mild en mindful aandacht geven aan hoe je lichaam een situatie in zich draagt. Focussen helpt je om dat wat je ergens al vaag kon aanvoelen, beter  te begrijpen en te verwoorden. Dat wat je impliciet al wist, wordt meer expliciet. Dit leidt tot meer en dieper weten, tot een scherper inzicht, tot nieuwe mogelijkheden, een plan, een oplossing, nieuwe energie, concrete actie. Door te focussen ontwikkel je meer autonomie, zelfvertrouwen, creativiteit en draagkracht.

De grondlegger van Focussen is Prof. Eugene T. Gendlin, hoogleraar psychologie en filosofie aan de Universiteit van Chicago. In de jaren ’60 onderzocht Gendlin waarom bepaalde clienten in psychotherapie meer succesvol waren dan anderen. Hij ontdekte dat de sleutel tot positieve verandering verband houdt met een  waarnemende, open en verkennende aandacht voor het eigen lijfelijk aanvoelen van situaties in het hier en nu. Op die basis ontwikkelde hij een manier waarmee je dit soort aandacht kunt aanleren en hij noemde dit ‘Focusing’.

Zelf maakte ik kennis met Focussen in de jaren ’90, tijdens mijn opleiding cliëntgerichte psychotherapie. Sindsdien bleef ik me verder bekwamen in Focussen en werd het een standvastige en betrouwbare leidraad in mijn persoonlijk en professioneel leven.

In 2008 nam ik deel aan de Summerschool van het Focusing Institute in New York. Dit bracht me in contact met een  wereldwijd netwerk dat de ongelimiteerde toepassingen van Focussen verder ontwikkelt en verspreidt. Einde 2008 behaalde ik mijn certificaat als Focustrainer.   

In Vlaanderen vindt Focussen een steunend netwerk in Focussen Vlaanderen. In verbinding met dit netwerk, integreer ik Focussen in mijn werk als coach en psychotherapeut. Op regelmatige basis bied ik ook groepstrainingen aan in Focussen.
Hiermee wil ik  delen en inspireren vanuit wat mij in mijn eigen leven zo sterk bezielt en vooruit draagt.

Aanbod 
Basisgroep Focussen niveau 1
Focussen in en met de Natuur
Groeigroep Focussen niveau 2-4
Focusgroep na niveau 4

Meer bronnen
Focussen is Mindfulness Plus (Lia Zagers)
www.focusingvlaanderen.be
www.focusing.org

www.stichtingfocusing.nl