Psychotherapie

Voor individuele volwassenen

Waarvoor

Depressie, angst, lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak,  verlies, trauma, relatieproblemen, moeilijkheden op het werk, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, vragen over zingeving, …

Wat

In de cliëntgerichte psychotherapie die ik aanbied, nodig ik je uit om stil te staan bij jezelf en bij de hindernissen die je beletten om je goed te voelen. Ik help je om je ondergesneeuwde mogelijkheden aan te spreken en om je beperkingen onder ogen te zien. Ik stimuleer je om je eigen oplossingen, acties en beslissingen te ontwikkelen.

In psychotherapie leer je vooral om anders te kijken naar jezelf en je omgeving. Wat kan veranderen is vaak niet zozeer de feiten of de mensen in je omgeving, maar wel de manier waarop jij ermee omgaat.

Mijn benadering is ervaringsgericht. Je wordt uitgenodigd om aandacht te geven aan wat je binnenin jezelf ervaart en om daar uitdrukking aan te geven.  Dit alleen al is vaak een stap naar verandering.

De therapie is interactief. Tijdens de sessies breng ik regelmatig ook mijn eigen ervaring van het contact met jou ter sprake. Zo krijg je zicht op wat je bij mij oproept.

Ik werk ook actiegericht. Daadwerkelijk in actie komen in de therapieruimte, stimuleert daadwerkelijke verandering in je dagelijks leven. Dat kan betekenen dat ik je uitnodig tot schrijven, tekenen, rollenspel, beweging in de ruimte, symbolisering….

Duurtijd van een traject

Hoe lang een volledig traject duurt, varieert van je vraag en van je verwachtingen. Psychotherapie kan vertrekken vanuit een welbepaald thema en/of het kan gericht zijn op meer algemene levensvragen. De duurtijd kan wel of niet vooraf bepaald worden, maar de eindigheid van psychotherapie zal in elk geval een aandachtspunt blijven doorheen het hele traject. Psychotherapie is steeds voorlopig en gericht op een verder liggend doel buiten de therapie.

Tenzij anders wordt afgesproken, duurt een sessie één uur en begint ze stipt op het afgesproken uur.

Voor een verkennend intakegesprek kun je contact opnemen.

Tarief

Particulieren: €75,- per sessie van 50′
Dit bedrag kan ter plaatse worden betaald of voorafgaand aan de sessie overgeschreven op BE55 7775 9117 3044

Bij annulering van de afspraak vanaf 17u de dag voordien wordt het tarief van de sessie aangerekend.

Inhoudelijk verslag aan derden (vb. arbeidsgeneeskundige dienst): €75,-

Link

www.vvcepc.be