Psychotherapie

Online voor individuele volwassenen

In de online begeleidingen die ik aanbied, nodig ik mensen uit om stil te staan bij zichzelf en bij de hindernissen die hen beletten om zich voldoende goed te voelen in hun leven. Ik ondersteun mensen om ondergesneeuwde mogelijkheden aan te spreken en om beperkingen onder ogen te zien. Ik stimuleer hen om eigen oplossingen, acties en beslissingen te ontwikkelen.

In psychotherapie leer je vooral om anders te kijken naar jezelf en je omgeving. Wat kan veranderen is vaak niet zozeer de feiten of de mensen in je omgeving, maar wel de manier waarop jij omgaat met jezelf en je omgeving.

Ervaringsgericht. Mensen worden uitgenodigd om aandacht te geven aan wat ze zelf ervaren en om daar uitdrukking aan te geven.  Dit alleen al is vaak een stap naar verandering.

Interactief.  Tijdens de sessies zal ik ook mijn eigen aanvoelen van het contact of van het probleem ter sprake brengen.

Actiegericht. We bekijken samen regelmatig welke haalbare concrete stappen kunnen gezet worden in het dagelijkse leven.

Duurtijd van een traject

Ik wandel altijd slechts een beperkte tijd mee. Psychotherapie kan vertrekken vanuit een welbepaald thema en/of vanuit meer algemene levensvragen. De duurtijd kan wel of niet vooraf bepaald worden, maar de eindigheid van psychotherapie zal in elk geval een aandachtspunt blijven doorheen het hele traject. Psychotherapie is steeds voorlopig en enkel gericht op een verder liggend doel buiten de therapie.

Tarief

Het tarief  is €75 per sessie van 50′.
De betaling kan
–  per overschrijving vòòr de aanvang van de sessie
–  per bank-app tijdens de sessie

Annuleren kan tot 17u daags vòòr de afspraak, bij voorkeur per email.
Vanaf 17u wordt, ongeacht de reden,  het tarief van de sessie aangerekend.

Inhoudelijk verslag aan derden: €75
vb. verslag aan arbeidsgeneeskundige dienst, mutualiteit, …

Als je contact opneemt ga je akkoord met al het bovenstaande.

Nuttige gegevens
Contactinformatie: 0479/20 95 34 – lia.zagers@innerfocus.be
Rekeningnummer: BE55 7775 9117 3044 van Lia Zagers

https://whereby.com/innerfocus.be

Link  www.vvcepc.be